Referencie – spracovanie účtovníctva

Typy spoločností, ktoré sme účtovali alebo účtujeme

  • výrobná spoločnosť v oblasti drevospracujúceho priemyslu
  • obchodná spoločnosť v oblasti maloobchodu s 1. prevádzkou
  • právnické kancelárie
  • výrobné družstvo
  • vydavateľstvo
  • personálna, poradenská a školiaca agentúra
  • nahrávacie štúdio
  • realitné kancelárie