KOMPLEXNOSŤ

Naša spoločnosť ponúka komplexné služby v oblasti účtovníctva. Znamená to, že sa môžete plne sústrediť na činnosť, ktorá vám prináša zisk a my zabezpečíme, že vaše príjmy a výdaje budú optimálne zúčtované.

Často sa stretávame s nesystémovou prípravou podkladov na zaúčtovanie, a preto vám v optimalizácii „zberu“ podkladov vo vašej firme pomôžeme. Navrhneme vám riešenie, ktoré zabezpečí kontrolu nad dokladmi a ušetrí čas i peniaze. Len v presne definovanej organizácii dokladov je možné rýchle a presne spracovať aj aktuálne zmeny vo fungovaní vašej spoločnosti. V spolupráci s právnou kanceláriou sprostredkúvame spísanie zápisníc z valného zhromaždenia, zápisy právnych zmien v spoločnostiach do obchodného registra a podobne …

„Naše kvality sú základom komplexnosti všetkých úkonov potrebných pre vašu spoločnosť.“

EFEKTIVITA

Na základe skúseností, každodennej práce s najnovšími informáciami a v neposlednom rade aj vďaka kvalitnému softvéru sme schopní reagovať veľmi rýchlo a efektívne na vaše požiadavky.

„Z tejto efektivity profitujete aj vy! Na každú vašu otázku vieme promptne reagovať a optimalizovať aj vaše budúce zámery.“

Výhod externej účtovnej firmy je niekoľko – nemusíte platiť vysoké mzdové náklady, nepotrebujete väčšiu kanceláriu, ďalší počítač, tlačiareň, drahý účtovný softvér a hlavne nepotrebujete manažovať ďalšieho človeka. Nebudete musieť platiť čas strávený na internete, facebooku, na dovolenke alebo práceneschopnosť vlastného pracovníka …
K tomu samozrejme pridajte profesionalitu, odbornosť, pravidelné školenia a nákup odbornej literatúry. Portfólio našich klientov je široké a riešenia, ktoré sme navrhli a získali dlhodobou praxou sa odzrkadlia aj u vás.

ODBORNOSŤ

Každý deň riešime do detailov potreby viacerých klientov, absolvujeme pravidelné školenia, odoberáme odbornú literatúru a v neposlednom rade pracujeme so špičkovým hardvérom a softvérom. Našou najväčšou výhodou je však viac ako 12-ročná skúsenosť a okamžitý prehľad súvislostí v oblasti jednoduchého i podvojného účtovníctva!

Naša profesionalita je založená na nepísanom pravidle – diskrétnosti. Vaše účtovníctvo sa skladá z dôverných informácií, ktoré patria len vám! My kladieme toto pravidlo na prvé miesto.

„Sme aktívni – včas vás upozorníme na vaše daňové, odvodové a iné povinnosti v rámci aktuálne platnej legislatívy.“